Skuteczne sposoby na usunięcie zaćmy

05/05/2021 | Karolina Zysek
skuteczne sposoby na usuniecie zacmy

W ostatnich tygodniach nabyliście obszernej wiedzy na temat zaćmy. To cywilizacyjna choroba wzroku, która - nieleczona i pozbawiona odpowiedniej profilaktyki - może doprowadzić do poważnych konsekwencji, a w najgorszym przypadku nawet do utraty wzroku. Na szczęście istnieją sposoby na przeprowadzenie zabiegu usunięcia zaćmy.

Rodzaje zabiegów operacyjnych

Istnieją cztery techniki usuwania zaćmy.

ECCE. Zabieg zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy. W tej metodzie następuje wypchnięcie jądra soczewki wraz z korą przez otwartą przednią torebkę soczewki, z pozostawioną torebką tylną. Po usunięciu jądra i wyczyszczeniu torebki wprowadzana jest tzw. sztywna soczewka wewnątrzgałkowa. Wszczep powinien leżeć w naturalnej pozycji soczewki, opierając się na części równikowej torebki. Oparcie się soczewki częścią haptyczną w szczycie bruzdy ciała rzęskowego może zwiększyć ryzyko przerwania tylnej torebki.

ICCE. Metoda wewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy. Była stosowana bardzo często, zanim ulepszono technikę zewnątrztorebkową. Wskazaniami do wykonania tego zabiegu są: konieczność usunięcia całej soczewki, brak możliwości wykonania zabiegu zewnątrztorebkowego, a także podwichnięcie soczewki. Do wad tej metody zalicza się duże cięcia rogówkowe, wydłużony czas gojenia się ran oraz wzrost ryzyka wystąpienia jaskry i krwotoku wypierajacego.

Ekstrakcja zewnątrzkomórkowa z wykorzystaniem metody fakoemulsyfikacji jest również zewnątrztorebkowym usunięciem zaćmy, jednak różnica względem ECCE polega na rozkruszeniu jądra soczewki, wykorzystując wibracje ultradźwiękowe, a następnie na wyssaniu mas soczewkowych. W tej metodzie otwarcie przedniej torebki następuje w sposób ciągły, wzdłuż okrężnych włókien torebkowych. Dzięki temu brzegi soczewki są bardziej odporne na promieniste rozerwania. Zaletą tej metody jest sprawna rehabilitacja wzrokowa, której prowadzenie umożliwiają niewielkie cięcia operacyjne.

Usunięcie zaćmy z wykorzystaniem lasera femtosekundowego charakteryzuje się wysoką dokładnością cięć rogówkowych, precyzyjną kapsulotomią przednią oraz możliwością wykonania laserowego częściowego rozdrobnienia mas soczewkowych. Mimo to istnieje ryzyko zwiększenia komplikacji chrurgicznych, zabieg pochłania wiele czasu i napotyka ograniczenia związane m.in. z małymi źrenicami.

Zaćma to choroba groźna i mogąca skutkować szeregiem powikłań, jednak szybko wykryta i odpowiednio leczona pozostaje bez wpływu na utratę funkcji wzrokowych. Pogorszenie widzenia w różnych sytuacjach zawsze jest sygnałem ostrzegawczym, że powinniśmy zapisać się na kontrolne badanie wzroku.

Zaćma - choroba, której nie możesz zlekceważyć

Jak przygotować się do operacji usunięcia zaćmy?


Powrót