Najczęstsze wady wzroku i sposoby ich korekcji

24/03/2021 | Karolina Zysek
wady wzroku i sposoby ich korekcji

Od osób noszących okulary często da się usłyszeć: “noszę plusy”. Albo: “noszę minusy”. Co tak naprawdę oznaczają te stwierdzenia i jakie pojęcia się pod nimi kryją? Aby rozprawiać na ten temat, potrzebna jest podstawowa wiedza o wadach wzroku.

Krótkowzroczność

Krótkowzroczność możemy podzielić na refrakcyjną lub osiową. W krótkowzroczności refrakcyjnej długość gałki ocznej jest prawidłowa, lecz zdolność skupiająca oka jest zbyt duża. Odwrotną sytuację mamy w przypadku krótkowzroczności osiowej, w której zdolność skupiająca jest prawidłowa, a długość gałki ocznej - zbyt długa. Krótkowzroczność refrakcyjna może rozwijać się w okresie dojrzewania i nagłego wzrostu organizmu oraz wynikać z nadmiernej akomodacji lub zmian współczynnika załamania soczewki. Podłoże krótkowzroczności osiowej jest złożone, powodując postępujące rozciąganie naczyniówki i siatkówki, co może prowadzić do odwarstwienia siatkówki.

Jeśli osoba staje się krótkowzroczna w dzieciństwie, z czasem wartość jej wady będzie się zwiększać, stabilizując się w wieku nastoletnim lub po przekroczeniu 20. roku życia, co określane jest jako krótkowzroczność postępująca.

Nadwzroczność

Przeciwną wadą refrakcji do krótkowzroczności jest nadwzroczność. W oku nadwzrocznym, przy wyłączonej akomodacji, równoległa wiązka promieni zostaje zogniskowana za siatkówką oka. Punkt daleki jest punktem urojonym, zlokalizowanym za gałką oczną. Czasami nadwzroczność może być maskowana przez dużą amplitudę akomodacji oka. W takim przypadku nie daje ona zauważalnych dolegliwości.

Astygmatyzm

Astygmatyzm, zwany również niezbornością, jest ostatnią z opisywanych wad refrakcji. W tym przypadku równoległa wiązka światła zostaje zogniskowana w dwóch ogniskach astygmatycznych, powodując rozmycie obrazu obserwowanego przedmiotu. Astygmatyzmowi może czasami towarzyszyć krótkowzroczność lub nadwzroczność. Przyczyną astygmatyzmu jest zazwyczaj niesferyczny kształt rogówki, co wpływa na występowanie kilku mocy łamiących. Astygmatyzm skutkuje dolegliwościami związanymi z niewyraźnym widzeniem szczegółów w dalekich odległościach, uczuciem zmęczenia oraz rozmytym obrazem podczas patrzenia na punkty świetlne.

Jak korygować wady wzroku? Tajemnice “plusów” i “minusów”

Krótkowzroczność korygujemy za pomocą soczewek ujemnych, czyli rozpraszających. Podczas badania wzroku dobieramy minimalną moc, która pozwala na uzyskanie jak najlepszej ostrości wzroku do dali. Nadwzroczność koryguje się natomiast soczewkami dodatnimi, czyli skupiającymi. Optometrysta dobiera największą możliwą moc plusową, w której pacjent uzyska najlepszą ostrość wzroku do dali. Astygmatyzm korygowany jest soczewkami torycznymi. Stosowany jest zapis zarówno cylindra ujemnego, jak i dodatniego.

Od teraz magiczne pojęcia wad refrakcji i sposobu ich korekcji stają się jasne i klarowne. Gdy otrzymacie receptę okularową od optometrysty lub okulisty, będzie ona dla Was znacznie czytelniejsza.


Powrót